Chương 4

Chương 4

Nghiên cứu về tác dụng đặc biệt của collagen

Uống collagen peptide thường xuyên giúp cải thiện độ ẩm, độ đàn hồi của da và vấn đề da thô ráp

Một nghiên cứu đã được thực hiện ở những phụ nữ có làn da khô và thô ráp để tìm hiểu tác dụng của collagen peptide trên da. Phương pháp nghiên cứu là chia các đối tượng tham gia thành hai nhóm, một nhóm cho uống collagen peptide và nhóm còn lại cho uống giả dược, nghiên cứu được thực hiện trong vòng 8 tuần, mỗi ngày uống một lần rồi sau đó đánh giá tình trạng da.

Lấy giá trị trước khi uống thực phẩm thí nghiệm là 0 (giá trị cơ sở) và so sánh với giá trị kiểm định được trong thời gian sử dụng sản phẩm, ở nhóm uống collagen peptide, tất cả các tiêu chí như độ ẩm của da, độ đàn hồi và vấn đề da thô ráp đều được cải thiện ở tuần thứ 4 và tuần thứ 8, tuy nhiên không có sự cải thiện đáng kể nào được tìm thấy trong nhóm uống giả dược. Hiệu quả cải thiện so với nhóm uống giả dược cũng cao hơn cả tuần thứ 4 và tuần thứ 8. Những kết quả này cho thấy việc uống collagen peptide một lần/ngày sẽ giúp cải thiện các vấn đề da một cách hiệu quả.

Độ ẩm của da mặt

Trong nhóm uống collagen peptide, độ ẩm của da mặt tăng đáng kể so với ban đầu trong tuần thứ 4 và tuần thứ 8 của nghiên cứu. Mặt khác, ở nhóm uống giả dược ghi nhận độ ẩm của da mặt giảm trong cả tuần thứ 4 và thứ 8. Từ kết quả này cho thấy collagen có tác dụng làm tăng độ ẩm của da mặt.


Độ đàn hồi của da mặt

Xét về độ đàn hồi của da mặt, ở nhóm dùng collagen peptide, chỉ số đàn hồi da tăng đáng kể vào tuần thứ 4 và thứ 8 so với trước khi dùng collagen. Khi so sánh với nhóm dùng giả dược, đồ đàn hồi da ở nhóm dùng collagen cũng ghi nhận sự cải thiện vượt trội hơn. Kết quả này cho thấy collagen giúp làm tăng độ đàn hồi của da mặt.


Da mặt thô ráp

Đối với vấn đề da thô ráp, nhóm dùng collagen peptide cải thiện đáng kể so với ban đầu trong tuần thứ 4 và thứ 8 sử dụng. Chỉ số cải thiện cũng cao hơn so với nhóm dùng giả dược cả trong tuần thứ 4 và tuần thứ 8. Kết quả này cho thấy collagen có tác dụng cải thiện vùng da thô ráp trên mặt.


Tổng quan thí nghiệm:

Đối tượng: 56 phụ nữ từ 30 đến 55 tuổi
Chế độ ăn: Collagen hydrolysate (CH) cụ thể có chứa prolyl-hydroxyproline (Pro-Hyp) và hydroxyproline-prolyl- glycine (Hyp-Gly).
Phương pháp thí nghiệm: Các đối tượng được chia thành hai nhóm và được yêu cầu uống 2,5g CH (nhóm dùng collagen peptide) hoặc 5g giả dược (nhóm dùng giả dược) mỗi ngày một lần trong 8 tuần, và đánh giá chất lượng da ở tuần thứ 4 và thứ 8, lấy giá trị cơ sở = 0 tính từ trước khi bắt đầu thí nghiệm. Một nghiên cứu ngẫu nhiên, đối chiếu với giả dược, được thực hiện bằng phương pháp thí nghiệm mù đôi.

Trích dẫn: Fumihito Sugihara, et.al., Jpn Pharmacal Ther (Dược lý và trị liệu) vol.43 no.1 2015.