Sức mạnh của collagen là gì?

Collagen là một loại protein thiết yếu của cơ thể. Nhiều người nghĩ collagen chỉ tốt cho da, nhưng sức mạnh của collagen không đơn thuần chỉ có vậy. Nếu ví cơ thể người là một ngôi nhà thì collagen đóng vai trò làm nền móng và cột trụ trong ngôi nhà đó. Nói cách khác, không có collagen cơ thể con người sẽ không tồn tại được.

Hãy cùng Yummy Japan khám phá sức mạnh của collagen đối với cơ thể con người thông qua 4 chương sau.