Chương 2

Chương 2

Đặc trưng cơ bản của collagen

Đặt trưng cấu trúc của collagen, tính đàn hồi và độ chắc khỏe

Tính đàn hồi và độ chắc khỏe là yếu tố quan trọng của collagen trong vai trò hình thành và hỗ trợ xây dựng cơ thể con người. Nhờ đó cấu trúc của nó cũng rất đặc trưng.

Một chuỗi polypeptide (còn được gọi là chuỗi α) gồm khoảng 1.000 amino acid xoắn lại với nhau để tạo thành đường bộ ba xoắn ốc. Cấu trúc này không được tìm thấy trong các protein khác. Ngoài ra, các hợp chất khác nhau ở giữa các phân tử collagen được kết nối chặt chẽ để ngăn chuỗi xoắn ba này không bị tháo rời dễ dàng. Kiểu liên kết này được gọi là liên kết chéo và nó làm gia tăng độ bền của phân tử collagen.

Nói cách khác, sự dẻo dai và sức mạnh của cơ thể con người phần lớn được tạo nên bởi các chuỗi xoắn ba và các liên kết chéo của phân tử collagen.